Protekta

Środki gaśnicze pianotwórcze

Oferujemy wysokiej klasy środki gaśnicze pianotwórcze: syntetyczne, fluoro proteinowe, tworzące film wodny (typu AFFF) oraz odporne na alkohole (typu AFFF-AR). Wszystkie prezentowane tu środki gaśnicze pianotwórcze posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB oraz atesty PZH. Środki gaśnicze pianotwórcze znajdujące się w naszej ofercie służą do zwalczania pożarów grupy A i B, są przeznaczone do wytwarzania piany za pomocą wszystkich dostępnych na rynku urządzeń spieniających (np. prądownice pianowe, wytwornice pianowe, generatory piany). Oferowane przez nas środki pianotwórcze odznaczają się bardzo dobrą skutecznością gaśniczą. W zależności od rodzaju środka, można wytwarzać pianę ciężką, średnią lub lekką.