Protekta

Proszki gaśnicze

Oferujemy wysokiej klasy proszki gaśnicze, produkcji niemieckiej Firmy Rühl GmbH, które mogą być stosowane w różnego typu gaśnicach, agregatach oraz w ruchomych i stacjonarnych urządzeniach gaśniczych proszkowych. Ponadto oferowane przez nas proszki gaśnicze mogą być stosowane w sposób bezpieczny do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 Volt, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich przepisów. W zależności od składu chemicznego poszczególne proszki stosuje się do zwalczania pożarów grup A, B, C i D. Oferowane przez nas proszki gaśnicze odznaczają się bardzo dobrą skutecznością gaśniczą. Posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB oraz atesty PZH.