Protekta

Wanny wychwytujące

Składane wanny wychwytujące przeznaczone do ochrony środowiska w przypadku niepożądanego wycieku wody, substancji ropopochodnych i chemikaliów. Natychmiast gotowe do użycia, także w trudno dostępnych miejscach. Możliwe do formowania wokół przeszkody. Wanny wychwytujące w większych rozmiarach mogą być stosowane jako zbiorniki wielkogabarytowe lub zbiorniki pośrednie. Wanny samonośne, wyprodukowane z PCV ze specjalną powłoką PES/PCV. Boki wanien posiadają wspawane wzmocnienia, które pozwalają im zachować kształt. Wanny wychwytujące charakteryzują się wysoką odpornością na różnorodne substancje chemiczne, wysoką jakością użytych materiałów oraz wykonania, wygodą w użytkowaniu oraz magazynowaniu.